SOFTWARE SERVICES

ค้นหาโปรแกรม จัดซื้อ จัดขาย คลังสินค้า ระบบบัญชี เช็คสต๊อก บริหารจัดการธุรกิจของคุณ วางแผนการจัดการภายในองค์กร โรงงาน ลดต้นทุน

วางแผนและบริหารธุรกิจของคุณด้วย

ERP PROGRAM

for Enterprises and Manufatoring

โปรแกรม ERP เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการวางแผนและผลิต เช่น โรงงานต่างๆ ระบบของเรามาพร้อมกับฟังค์ชั่นพื้นฐาน เช่น การซื้อ การเงิน การขาย บนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โปรแกรม ERP จะช่วยให้คุณเห็นสถานะของธุรกิจในทุกๆกระบวนการ ข้อมูลที่ถูกต้องและทันที ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องในระยะสั้นและ ระยะยาว

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขนาดใหญ่ภายในองค์กร หรือ ERP คือระบบการจัดการภายในบริษัท ที่รวมศุนย์ฐานข้อมูลของทุกๆฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของระบบ

icon_1
ระบบการผลิต
icon_2
ระบบการวางแผน
icon_3
ระบบคลังสินค้า
icon_4
ระบบการขาย
icon_5
ระบบการจัดซื้อ
icon_6
ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบ ERP จะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ระบบ ERP จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆในองค์กรของคุณ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อข้อมูลวัดถุดิบหรือ ข้อมูลกำลังการผลิตเป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ระบบ ERP ยังช่วยให้การทำงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยรวมแล้ว ERP เป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านข้อมูลแก่องค์กรของคุณ

ระบบ ERP ของ TMES เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน เวบบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าลิขสิทธ์รายปีของโปรแกรม การเชื่อมต่อเข้าหาสำนักงานเพื่อใช้โปรแกรม หรือ การติดตั้ง VPN ที่ซับซ้อน โปรแกรมของเราสามารถเข้าได้จากมือถือหรือแท๊ปเล็ทของคุณโดยใช้รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อควบคุมความปลอดภัย ทำให้คุณตรวจสอบสถานะขององค์กรของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบของ TMES ยังรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ โดยสามารถปรับ เพิ่ม/ลด ตัวโปรแกรมได้ตามความต้องการ

วางแผนและบริหารธุรกิจของคุณด้วย

ERP PROGRAM

for Enterprises and Manufatoring

โปรแกรม ERP เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการวางแผนและผลิต เช่น โรงงานต่างๆ ระบบของเรามาพร้อมกับฟังค์ชั่นพื้นฐาน เช่น การซื้อ การเงิน การขาย บนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โปรแกรม ERP จะช่วยให้คุณเห็นสถานะของธุรกิจในทุกๆกระบวนการ ข้อมูลที่ถูกต้องและทันที ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องในระยะสั้นและ ระยะยาว

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขนาดใหญ่ภายในองค์กร หรือ ERP คือระบบการจัดการภายในบริษัท ที่รวมศุนย์ฐานข้อมูลของทุกๆฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของระบบ

ระบบ ERP จะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ระบบ ERP จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆในองค์กรของคุณ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อข้อมูลวัดถุดิบหรือ ข้อมูลกำลังการผลิตเป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ระบบ ERP ยังช่วยให้การทำงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยรวมแล้ว ERP เป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านข้อมูลแก่องค์กรของคุณ

ระบบ ERP ของ TMES เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน เวบบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าลิขสิทธ์รายปีของโปรแกรม การเชื่อมต่อเข้าหาสำนักงานเพื่อใช้โปรแกรม หรือ การติดตั้ง VPN ที่ซับซ้อน โปรแกรมของเราสามารถเข้าได้จากมือถือหรือแท๊ปเล็ทของคุณโดยใช้รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อควบคุมความปลอดภัย ทำให้คุณตรวจสอบสถานะขององค์กรของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบของ TMES ยังรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ โดยสามารถปรับ เพิ่ม/ลด ตัวโปรแกรมได้ตามความต้องการ

icon_1
ระบบการผลิต
icon_2
ระบบการวางแผน
icon_3
ระบบคลังสินค้า
icon_4
ระบบการขาย
icon_5
ระบบการจัดซื้อ
icon_6
ระบบบัญชีและการเงิน

วางแผนและบริหารธุรกิจของคุณด้วย

ERP PROGRAM

for Enterprises and Manufatoring

โปรแกรม ERP เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการวางแผนและผลิต เช่น โรงงานต่างๆ ระบบของเรามาพร้อมกับฟังค์ชั่นพื้นฐาน เช่น การซื้อ การเงิน การขาย บนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โปรแกรม ERP จะช่วยให้คุณเห็นสถานะของธุรกิจในทุกๆกระบวนการ ข้อมูลที่ถูกต้องและทันที ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องในระยะสั้นและ ระยะยาว

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขนาดใหญ่ภายในองค์กร หรือ ERP คือระบบการจัดการภายในบริษัท ที่รวมศุนย์ฐานข้อมูลของทุกๆฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของระบบ

ระบบ ERP จะช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ระบบ ERP จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆในองค์กรของคุณ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อข้อมูลวัดถุดิบหรือ ข้อมูลกำลังการผลิตเป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ระบบ ERP ยังช่วยให้การทำงานด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยรวมแล้ว ERP เป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านข้อมูลแก่องค์กรของคุณ

ระบบ ERP ของ TMES เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน เวบบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าลิขสิทธ์รายปีของโปรแกรม การเชื่อมต่อเข้าหาสำนักงานเพื่อใช้โปรแกรม หรือ การติดตั้ง VPN ที่ซับซ้อน โปรแกรมของเราสามารถเข้าได้จากมือถือหรือแท๊ปเล็ทของคุณโดยใช้รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อควบคุมความปลอดภัย ทำให้คุณตรวจสอบสถานะขององค์กรของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบของ TMES ยังรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ โดยสามารถปรับ เพิ่ม/ลด ตัวโปรแกรมได้ตามความต้องการ

icon_1
ระบบการผลิต
icon_2
ระบบการวางแผน
icon_3
ระบบคลังสินค้า
icon_4
ระบบการขาย
icon_5
ระบบการจัดซื้อ
icon_6
ระบบบัญชีและการเงิน