อาชีพ IT Support ทำอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร

อาชีพ IT Support ทำอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร IT Support เป็นอาชีพที่ทุกบริษัทเริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน IT ได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ กับบริษัทมากยิ่งขึ้น ในบางธุรกิจ IT กลายมาเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักให้กับองค์กร สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยี บริการจาก IT Support คือ การเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าทางด้านต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจาก Hardware เสีย, Software ใช้ไม่ได้, Network ใช้งานแล้วติดขัดเข้าไป Drive กลางไม่ได้, Internet ช้า หรือหลุดบ่อย, หรือปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร หรือไม่รู้ว่าจะอธิบายทางเทคนิคยังไง IT Support จะเข้าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานั้นๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ถึงปัญหา หาทางแก้ไขต่อไป ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย IT Support สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายคือ 1. สาย Infrastructure และ 2…

4 ข้อผิดพลาดที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางประสบ เมื่อทำการ Outsourcing งาน IT Support (และวิธีการหลีกเลี่ยง)

4 ข้อผิดพลาดที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางประสบ เมื่อทำการ Outsourcing งาน IT Support (และวิธีการหลีกเลี่ยง) การ Outsource เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการได้รับการบริการระดับมืออาชีพด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจ้างพนักงานเต็มเวลาแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทของคุณอาจไม่อยู่ในช่วงของการจ้างงานด้านไอทีอย่างไรก็ตามเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นการ Outsource จะกลายเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีด้านทรัพยากรบุคคลด้านการบัญชีหรือแม้แต่การขายและการตลาดก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆได้ใช้บริการ Outsource ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีกฎหมายและทรัพยากรมนุษย์การ Outsource เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถเพ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลักของตนและปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆจัดการงานในส่วนที่เหลือให้คุณได้อ้างอิงจาก Outsourcing Institute กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ทำธุรกิจ Outsourcing กำลังหาโอกาสใหม่ๆจากการ Outsourcing ในธุรกิจด้านอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การ Outsource ด้านไอทีเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากบริษัทขนาดใหญ่และในตอนนี้บริษัทขนาดกลางและเล็กก็เริ่มที่จะใช้บริการดังกล่าวเช่นกันบางบริษัทมีแผนกไอทีแบบเต็มเวลาและใช้ Outsourcing ในการจัดการเฉพาะโครงการในขณะที่บางบริษัทใช้ Outsource งานด้านไอทีทั้งหมดตั้งแต่งานประจำวันไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่อาจพูดได้ว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่บริษัทของคุณจะได้ใช้บริการ IT Outsource สำหรับงานส่วนใดส่วนนึงในธุรกิจของคุณคำถามคือคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจในเรื่องการใช้ Outsource ด้านไอทีเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณจะมีวิธีใดบ้างที่สามารถรับประกันผลสำเร็จคุณจะดูแลความสัมพันธ์ด้าน Outsourcing ได้อย่างไรบทความนี้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ้าง IT Outsource แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจ้างงานด้านอื่นๆได้เช่นกัน   สี่ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อทำการ Outsourcing IT Support ข้อผิดพลาดที่ 1: หลังจากเลือกผู้ให้การสนับสนุนด้านไอทีแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดการอีกต่อไป เช่นเดียวกับฝ่ายอื่นๆที่คุณดูแลผู้ให้บริการ…