10 ขั้นตอนในการเข้าสู่มาตรฐาน ISO

10 ขั้นตอนในการเข้าสู่มาตรฐาน ISO ถ้าพูดถึงการรับรองมาตรฐาน ISO ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 หรือ ISO 14001 ก็ตาม ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่มาตรฐาน ISO ในบทความนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการทำทีละขั้นตอน รายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการ ขั้นตอนที่หนึ่ง: ให้เวลากับการตัดสินใจ ขั้นตอนแรกสำหรับองค์กรใดๆที่คิดจะเข้าสู่มาตรฐาน ISO ก็คือต้องแน่ใจว่าชนิดของมาตรฐานที่คุณเลือกนั้นเหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณอย่างแท้จริงการที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อให้คุณมีกระบวนการในองค์กรซึ่งใช้สำหรับการประเมินคุณภาพ เราขอแนะนำให้เข้าพบปะกับกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมหรือสมาคมวิชาชีพใดๆที่คุณมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน ISO ดำเนินการกับรายอื่นอย่างไรนอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยปรึกษากับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองตลอดจนการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO   ขั้นตอนที่สอง: ทบทวนมาตรฐาน การซื้อสำเนาของมาตรฐาน ISO มาอ่านเบื้องต้นนั้นมีประโยชน์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ปรากฏในเอกสารอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนกว่าเดิมด้วยเหตุนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐาน (ISO) จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือหลายๆเล่มซึ่งจะลงรายละเอียดของมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น   ขั้นตอนที่สาม: สื่อสารถึงเป้าหมายอย่างทั่วถึง การใช้ระบบการจัดการ ISO จะต้องถูกตั้งเป็นเป้าหมายของทั้งองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงความพยายามอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษามาตรฐานที่ดีไว้โดยตลอดดังนั้นการที่มีบุคคลที่มีความทุ่มเทหรือ “แชมป์เปี้ยน” ในการดำเนินกระบวนการหรือถ้าหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่อาจจะต้องมีทีมงานที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะบุคคลหรือทีมงานนี้จะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการจัดการอย่างจริงจังการได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำเนินมาตรฐาน ISO   ขั้นตอนที่สี่:…