” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT
และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “

” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที เอ็ม อี เอส ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2554 เพื่อให้บริการทางด้านโครงสร้าง IT แบบครบวงจรทั้งในด้านให้คำปรึกษา ส่งพนักงานไปประจำตามไซต์ลูกค้า หรือ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ เซิฟเวอร์ และ ระบบเน็ทเวิร์กต่อมาในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการทางด้านซอร์ฟแวร์จากลูกค้า ทางบริษัทฯจึงเริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

จนปัจจุบัน บริษัท ที เอ็ม อี เอส พร้อมให้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในทุกๆ สายงาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน IT ของลูกค้าและ มุ่งสู่จุดหมายได้ดั่งที่ตั้งใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

+66 (0)92 462 9779  <<<

info@tmes.co.th

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที เอ็ม อี เอส ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2554 เพื่อให้บริการทางด้านโครงสร้าง IT แบบครบวงจรทั้งในด้านให้คำปรึกษา ส่งพนักงานไปประจำตามไซต์ลูกค้า หรือ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ เซิฟเวอร์ และ ระบบเน็ทเวิร์กต่อมาในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการทางด้านซอร์ฟแวร์จากลูกค้า ทางบริษัทฯจึงเริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

จนปัจจุบัน บริษัท ที เอ็ม อี เอส พร้อมให้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในทุกๆ สายงาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน IT ของลูกค้าและ มุ่งสู่จุดหมายได้ดั่งที่ตั้งใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

+66 (0)92 462 9779  <<<

info@tmes.co.th

ประสบการณ์การทำงานของเรา

icon_ex1
ทักษะงานดูแลและสนับสนุน IT
มากกว่า 10 ปี
icon_ex2
ทักษะงานที่ปรึกษาด้าน IT
มากกว่า 9 ปี
icon_ex3
ทักษะงานด้านติดตั้งระบบ
มากกว่า 8 ปี
icon_ex4
ทักษะพัฒนาเว็บไซต์
มากกว่า 9 ปี
icon_ex5
ทักษะด้านพัฒนาโปรแกรม
มากกว่า 8 ปี

ประสบการณ์การทำงานของเรา

icon_ex1
ทักษะงานดูแลและสนับสนุน IT
มากกว่า 10 ปี
icon_ex2
ทักษะงานที่ปรึกษาด้าน IT
มากกว่า 9 ปี
icon_ex3
ทักษะงานด้านติดตั้งระบบ
มากกว่า 8 ปี
icon_ex4
ทักษะพัฒนาเว็บไซต์
มากกว่า 9 ปี
icon_ex5
ทักษะด้านพัฒนาโปรแกรม
มากกว่า 8 ปี
pic_1
line_dot

เป้าหมายหลัก

 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านของไอที

 ส่งมอบบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า

 เป็น 1 ในบริษัทชั้นน้ำทางธุรกิจไอที

 เพื่อส่งเสริมธุรกิจรายย่อย(SME)ในประเทศ

     ให้มีมาตรฐานทางไอทีระดับโลก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ให้บริการที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดสู่ความเป็นหนึ่งในด้าน IT และ เป็นที่ยอมรับในธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย

pic_2
pic_1

เป้าหมายหลัก

 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านของไอที
 ส่งมอบบริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
 เป็น 1 ในบริษัทชั้นน้ำทางธุรกิจไอที
 เพื่อส่งเสริมธุรกิจรายย่อย(SME)ในประเทศ
   ให้มีมาตรฐานทางไอทีระดับโลก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ให้บริการที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดสู่ความเป็นหนึ่งในด้าน IT และ เป็นที่ยอมรับในธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย
pic_2