” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT
และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “
” เรา ที เอ็ม อี เอส มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงของ IT และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยประสบการณ์ของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี “

Position

 Python developer 
Job Description
 • Writing reusable, testable and efficient code
 • Design and implementation of low-latency, high-availability and performant applications
 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server side logic
 
Qualifications
 
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, MIS or IT related fields
 • Knowledge in web technologies including HTML5, JavaScript, CSS3 and Web services
 • Knowledge in Django framework
 • Good understanding of the differences between multiple delivery platforms, such as mobile vs desktop and optimising output to match the specific platform
 • Strong unit test and debugging skills
 • Ability to quickly gain new software skills and to work with new technologies
 • Proficient understanding of code versioning tools such as Git
 • Experienced at lease 1 year
 
 
Documentations
 
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
 
 
 
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th
IT Support
Job Description
 • Support and troubleshoot IT problems to clients
 • Provide IT suggestions to clients
 • On call and remote support clients
 • Monitor server and network systems
 • Onsite support clients around metropolis
Qualifications
 
 • Bachelor’s degree in IT related fields
 • Able to use Microsoft Windows and Mac OS
 • Knowledge on network would be advantaged
Documentations
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th

Position 

 Web developer
Job Description
 • Create, Develop and maintain client’s and corporate web applications by using JAVA mainly
 • Debug programming problems
 • Develop new features for both new projects and existing projects
 
Qualifications
 
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, MIS or IT related fields
 • Knowledge in web technologies including HTML, JavaScript, CSS, jQuery and Web services
 • Knowledge in databases including MySQL and MS SQL
 • Good understanding of object oriented programming
 • Good analytical and troubleshooting will be advantaged
 • Ability to quickly gain new software skills and to work with new technologies
 • New graduated is welcome
 
 
Documentations
 
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
 
 
 
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th
TMES Co., Ltd.
184 /191 29th Fl., Forum Tower, Ratchadaphisek Rd.,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Phone : +66 (0) 2 645 4343 | Fax : +66 (0) 2 645 4499
 System Analyst 
Job Description
 • Analysing clients’ existing systems and business models
 • Mapping and documenting interfaces between legacy and new systems
 • Understanding and documenting software development lifecycle, including system requirement specification both functional and non-functional requirements for users and IT
 • Translating client requirements into highly specified project briefs
 • Identifying options for potential solutions and assessing them for both technical and business suitability
 • Conducting requirements analysis and preparing specific proposals for modified or replacement systems
 • Working closely with colleagues, developers, testers and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction
 • Overseeing implementation of a new system including data migration
 • Providing training and user manuals to users of a new system
 • Presenting proposals to clients
Qualifications
 
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, MIS or IT related fields
 • Age over 30 years old, Thai Nationality only
 • Over 7 years experience in analyst systems, handling medium to large scale projects
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Strong analysis skills will be advantaged
 • Knowledge on manufacturing fields will be advantaged
 • Keeping up to date with technical and industry developments
Documentations
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th
TMES Co., Ltd.
184 /191 29th Fl., Forum Tower, Ratchadaphisek Rd.,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Phone : +66 (0) 2 645 4343 | Fax : +66 (0) 2 645 4499

Position 

 Web developer
Job Description
 • Create, Develop and maintain client’s and corporate web applications by using JAVA mainly
 • Debug programming problems
 • Develop new features for both new projects and existing projects
Qualifications
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, MIS or IT related fields
 • Knowledge in web technologies including HTML, JavaScript, CSS, jQuery and Web services
 • Knowledge in databases including MySQL and MS SQL
 • Good understanding of object oriented programming
 • Good analytical and troubleshooting will be advantaged
 • Ability to quickly gain new software skills and to work with new technologies
 • New graduated is welcome
Documentations
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th
TMES Co., Ltd.
184 /191 29th Fl., Forum Tower, Ratchadaphisek Rd.,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Phone : +66 (0) 2 645 4343 | Fax : +66 (0) 2 645 4499
 System Analyst 
Job Description
 • Analysing clients’ existing systems and business models
 • Mapping and documenting interfaces between legacy and new systems
 • Understanding and documenting software development lifecycle, including system requirement specification both functional and non-functional requirements for users and IT
 • Translating client requirements into highly specified project briefs
 • Identifying options for potential solutions and assessing them for both technical and business suitability
 • Conducting requirements analysis and preparing specific proposals for modified or replacement systems
 • Working closely with colleagues, developers, testers and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction
 • Overseeing implementation of a new system including data migration
 • Providing training and user manuals to users of a new system
 • Presenting proposals to clients
Qualifications
 
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, MIS or IT related fields
 • Age over 30 years old, Thai Nationality only
 • Over 7 years experience in analyst systems, handling medium to large scale projects
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Strong analysis skills will be advantaged
 • Knowledge on manufacturing fields will be advantaged
 • Keeping up to date with technical and industry developments
Documentations
 • Certificate of graduation x 1
 • Copy of Transcript x 1
 • Copy of household registration x 1
 • Copy of ID Card x 1
 • Photo x 1 (size 1 or 2 inch)
Please send us your latest updated resume including current and expected salary together with a recent photo to info@tmes.co.th
TMES Co., Ltd.
184 /191 29th Fl., Forum Tower, Ratchadaphisek Rd.,
Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Phone : +66 (0) 2 645 4343 | Fax : +66 (0) 2 645 4499

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

Name - Last name*

Telephone number*

E-mail

Position

Upload File Resume ((File's size not more than 200 KB))

[recaptcha size:compact]

Contact us :

+66 (0)92 462 9779  <<<

info@tmes.co.th

Contact us :

+66 (0)92 462 9779  <<<

info@tmes.co.th

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน 

Name - Last name*

Telephone number*

E-mail

Position

Upload File Resume ((File's size not more than 200 KB))

[recaptcha size:compact]